לאינדקס

שמחות קטנות
הקליפ
צביקה הדר הצגת השופטים + ראיון + הקליפ + וועדת שופטים